Referencie

METRO Košice - prístavba

Prístavba predajne riešila rozšírenie predajnej plochy, rozšírenie vstupu do predajne, rozšírenie strojovne chladenia, rekonštrukciu sociálnych zariadení, vybudovanie novej reštaurácie, rekonštrukciu vnútorných priestorov predajne a zázemia. Celá stavba je postavená na pilótach, skelet tvorí oceľová konštrukcia opláštená systémom z C – kaziet s minerálnou vlnou a trapézovým plechom. Plochá strecha je zhotovená v skladbe trapézový plech, tepelná izolácia, PVC fólia.