Referencie

ČSPH Metro

Projekt zahŕňa objekty pokladní, objekt čerpacej stanice s úložiskom nádrží a zastrešením.
V jednej bunke je sociálne zariadenie, v druhej bunke je rozvádzač a ostatné technologické zariadenia. Ďalšími objektmi sú vlastná čerpacia stanica s podzemným úložiskom dvojplášťových nádrží, každá s obsahom 60m3, zastrešenie, komunikácia a spevnené plochy, prekládky a rozvody inžinierskych sietí.