Priemyselné stavby

Naše služby

Zistite čo sme už zrealizovali

Zaoberáme sa realizáciou stavebných celkov priemyselnej aj občianskej výstavby, ako aj dokončovacími stavebnými prácami, rekonštrukciami, terénnymi a záhradnými úpravami.

Našim cieľom je spokojný zákazník a užívateľ zhotoveného diela.

Certifikácia a ocenenie

Tlaková injektáž muriva, certifikácia injektáže

Injektáž muriva radová, plošná, injektáž dilatačných špár, injektáž trhlín a pracovných špár.

Ocenenie AAA

Ocenenie AAA je prestížny nezávislý rating firiem s históriou siahajúcou až do roku 1908. Vďaka medzinárodnému presahu je vhodnou voľbou pre firmy s obchodnými partnermi nielen zo Slovenska a ČR, ale aj celej Európy.

Hodnotenie AAA môže získať len 0,09 % najkvalitnejších spoločností.